Butterfly

!

Ruber Butterfly Roundell NET

NET prijs

Speed: 12,8

Spin: 10,2

Hard: 35°

1.7 / 1.9 / 2.1 mm

Ruber Butterfly Rozena NET

NET prijs

Speed: 12,8

Spin: 10,2

Hard: 35°

1.7 / 1.9 / 2.1 mm

Rubber Butterfly Tenergy 64 ( NET PRIJS )

Geen korting meer mogelijk op deze prijs

Tempo: 105

Effect: 106

Controle: 80

Rubber Butterfly Tenergy 25 ( NET PRIJS )

Geen korting meer mogelijk op deze prijs

Tempo: 105

Effect: 106

Controle: 80

Rubber Butterfly Tenergy 05 ( NET PRIJS )

Geen korting mogelijk op deze prijs

Tempo : 103

Effect : 106

Controle : 80

Rubber Butterfly Tenergy 05-FX ( NET PRIJS )

Geen korting mogelijk op deze prijs

Tempo : 103

Effect : 106

Controle : 80

Rubber Butterfly Tenergy 25-FX ( NET PRIJS )

Geen korting meer mogelijk op deze prijs

Rubber Butterfly Tenergy 64-FX ( NET PRIJS )

Geen korting meer mogelijk op deze prijs

Rubber Butterfly Tenergy 80 ( NET PRIJS )

Geen korting mogelijk op deze prijs

Rubber Butterfly Tenergy 80-FX ( NET PRIJS )

Geen korting meer mogelijk op deze prijs